Obrobky

Možnost použití: Vaše obrobky jsou pro nás výzvou. Máme za cíl najít a zrealizovat pro rozličné odhrotovací problémy vhodná a individuelní řešení. Od nejjednodužších použití až ke komplexním úlohám jako obrábění dílu se šikmými řezy nebo těžce se otáčejících obrobků ukazují naše stroje nové, hospodárné možnosti a přesvědčí vynikajícími výsledky. Zde je přehled typických obrobků k ideálnímu nasazení „rotomat“.

 

Odhrotování konců přířezů trubek a profilů z oceli nebo nerezové oceli.

Diagonála popř. průměr do zhruba 180 mm.

Takové díly se odhrotují kartáči z oceli nebo nerezové oceli. 

Čas odhrotování 2 až 4 sekundy pro každou stranu.

Vhodný kartáčový odhrotovací stroj

Odhrotování konců přířezů trubek a profilů z hliníku

Diagonála popř. průměr do zhruba 180 mm.

K odhrotování hliníkových dílů se používají převážně kartáče z brusného nylonu. 

Doba odhrotování každé strany 2 až 5 sekund. 

Eloxované nebo povrchově upravené navazující plochy se nepoškodí. 

Vhodný kartáčový odhrotovací stroj

Hliníkové profily o výšce 160 mm a šířce 400 mm

Díly velkých rozměrů lze odhrotovat kartáčovým odhrotovacím strojem „rotomat L“.

Jeden nebo více dílů se upne na oscilující stůl a pojíždí se s nimi podél kartáče. 

Kartáč je používán v celé šíři a zůstává válcový Stálou změnou směru vláken kartáče se docílí optimálního odhrotování. 

Výsledek odhrotování je zaručený nezávisle na obsluze stroje.

Vhodný kartáčový odhrotovací stroj

Ocelové truby nabo profily velkých rozměrů

Ruční manipulace s takovými výrobky je složitá. Obzvláště dobré molžnosti odhrotování nabízí kartáčový odhrotovací stroj „rotomat L“. U tohoto stroje pojíždějí obrobky k odhrotování podél kartáče. 

Kartáč je používán v celé šíři a zůstává válcový. Směr jednotlivých vláken kartáče je optimálně směrován proti hranám.

U určitých obrobků je možno obrábět několik dílů najednou. Výsledek odhrotování je zaručený nezávisle na obsluze stroje.

Vhodný kartáčový odhrotovací stroj

Odhrotování výrobních dílů

Díly, které mají hrany v jdené rovine, lze vynikajícm způsobem odhrotovat odhrotovacím strojem „rotomat“. I u menších obrobků, kde musí jednotlivá vlákna kartáče kartáčovat v různých výškových rovinách, je možno docílit výborných výsledků.

Vhodný kartáčový odhrotovací stroj

Specielní řešení

Vačkové hřídele s nylonovými brusnými kotouči:
- Odhrotování
- Zlepšení povrchu po broušení
- Očištění povrchu

Vhodný kartáčový odhrotovací stroj

Specielní řešení

Odhrotování pólových čelistí po soustružení.

Vhodný kartáčový odhrotovací stroj

Specielní řešení

Odhrotování vačkových hřídelí po obrábění.

Vhodný kartáčový odhrotovací stroj

Obrábění obvodu kulatých dílů

Specielně vyvinutým brusným a kartáčovým nástrojem lze na koncích kulatých obrobků:

- vyhlazovat povrch
- odhrotovat vrstvy zinku
- odstranit povrchovou úpravu

Vhodný kartáčový odhrotovací stroj