Vedení obrobků

Naše kartáčové odhrotovací stroje „rotomat“ jsou seriově vybaveny standardním vedením obrobků, které umožňuje plné využití funkce. Při specielních odhrotovacích pracech je výhodné specielní vybavení, jako vedení obrobku s dorazem nebo rybinové uložení. Pochopitelně mohou být i individuelní přípravky na specifické požadavky zákazníka vyvinuty a použity.

Standardní vedení obrobku

Toto univerzální vedení patrí k základnímu vybavení kartácových odhrotovacích stroju „rotomat“ a umožnuje plné funkcní využití bez dalšího príslušenství. Jednoduchým rucním nastavením je možno nastavit ruzné otvory. Pro specielní prípady, jako napr. obrobky s ruznými konci, lze pomocí jednoduchých celistí vyrobit individuelní vedení. Ploché uložení obrobku nebo uložení rybinového tvaru je možno též doplnkove použít jaož i vodicí desky z oceli nebo umelých hmot.

Uložení obrobku s dorazem

K polohování svisle a šikmo rezaných obrobku.

Prismové uložení

Pro ovodorovné a svislé polohování obrobku.

Rychle stavitelné vedení obrobku

U casto menených obrobku s rezem 90° je možno otevrení vedení rychle nastavit. Po uvolnení upínacího šroubu lze jednou rukou možno celisti vystredene nastavit. V tomto prípravku nejsou žádné zubové díly a jsou proto obzvlášte odolné proti znecištení.