„rotomat L“ jako specielní stroj:

Pólové čelisti se vkládají systémem vkládání a odebírání.

Obrobek najíždí do polohy ke kartáči. 

Spustí se otáčení obrobku.

Po jedné otáčce se otáčení zastaví a obrobek najíždí do polohy vkládání a odebírání.